Τα 10 κλειδιά των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Απο ‘τα Νεα’, 4/9/2018

Οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρέπει να το δηλώσουν και να εμφανίσουν τα εισοδήματα που εισπράττουν.

Η Airbnb, η Booking και η Home Away είναι οι τρεις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων οι οποίες άλλαξαν τον χάρτη της κτηματαγοράς. Εδωσαν ξανά ζωή στην αγορά των ακινήτων, ειδικά στην καρδιά της Αθήνας, η οποία είχε καταρρεύσει την τελευταία δεκαετία. Κατοικίες που για χρόνια βρίσκονταν στα αζήτητα μέσα σε λίγους μήνες έγιναν περιζήτητες.

Τώρα ήρθε η ώρα οι φορολογούμενοιtanea.gr 4 Sept 2018 οι οποίοι νοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας να δηλώσουν τα στοιχεία των ακινήτων και να εμφανίσουν τα εισοδήματα που εισπράττουν. Από την περασμένη Πέμπτη 30 Αυγούστου ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου υποβάλλονται οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει διορία τρεις μήνες, και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018, στους φορολογουμένους προκειμένου να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ακινήτων και να τις δηλώσουν. Οσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ η ΑΑΔΕ σφίγγει τον ελεγκτικό κλοιό γύρω από τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η ΑΑΔΕ ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με ψηφιακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην οικονομία του διαμοιρασμού (Airbnb, Booking και Home Away) με σκοπό τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας για ανταλλαγή στοιχείων.

1. Βραχυχρόνιες µισθώσεις. Είναι οι μισθώσεις που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking, Home Away) για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους, και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

2. Ψηφιακές πλατφόρµες. Είναι όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του ακινήτου.

3. Μισθώσεις εκτός πλατφόρµας. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες (υπηρεσίες καθαριότητας, πρωινό κ.λπ.), οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνεται εγγραφή στο Μητρώο.

4. Περιορισµοί. Εκτός από τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, η οποία θα πρέπει να είναι μικρότερη του έτους και της αποκλειστικής παροχής κλινοσκεπασμάτων, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί.

5. Φόρος. Το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με συντελεστές από 15% έως και 45%. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με 22% έως 45%.

6. ΦΠΑ. Το εισόδημα βραχυχρόνιας μίσθωσης εξαιρείται από τον ΦΠΑ.

7. Διαχειριστής Ακινήτου. Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να είναι ακόμα:

 – ο κύριος του ακινήτου

 – ο επικαρπωτής

 – ο υπεκμισθωτής.

8. Υποχρεώσεις Διαχειριστή.Προκειμένου ο Διαχειριστής Ακινήτου να πραγματοποιεί βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα πρέπει:

– Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στον ιστότοπο www. aade.gr, ώστε να καταχωρίσει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Η καταχώριση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

– Να αναρτά τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

– Να υποβάλλει τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

n Να καταχωρίζει συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής τού Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, όπου θα συμπεριλαμβάνει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1-1-2018 έως και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τού Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

9. Αριθµός Μητρώου Ακινήτου. Ο Διαχειριστής Ακινήτου που είναι ο ιδιοκτήτης του για να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) θα πρέπει με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet να εισέλθει στην εφαρμογή. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο ΑΤΑΚ και, για τις περιπτώσεις τμηματικής μίσθωσης, τα σχετικά τ.μ.

10. Τουριστικές βίλες – επαύλεις. Οι Διαχειριστές Ακινήτων Τουριστικών Επαύλεων στις οποίες πραγματοποιούνται βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών πρέπει να τις καταχωρίσουν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η καταχώριση αυτή δεν θα συνοδευτεί με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Ως ΑΜΑ θα αναφέρεται ο αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με το πρόθεμα ΕΣΛ στην αρχή.

Share:

Vacation rentals Greece-Greek villas