Πόλεμος Airbnb-Booking στην Αθήνα | Οι προμήθειες και τα διαμερίσματα

Πόρτα – πόρτα διεξάγεται ο ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ του AirBnB και του Booking.com με στόχο τα διαμερίσματα και δωμάτια που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση στην Αθήνα και την υπόλοιπη χώρα. Το Booking.com που μέχρι πρόσφατα ήταν επικεντρωμένο σε ξενοδοχεία έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα στην Αθήνα προσφέροντας άμεση υποστήριξη σε ιδιώτες ώστε να ανεβάσουν το διαμέρισμά […]